Zagreb 2018U suradnji s Udrugom slijepih Zagreb i tajnikom Udruge gospodinom Goranom Tomaškovicem, tvrtka Cobolt Systems Ltd ustupila je na korištenje kucanska pomagala koja su se koristila u programu svakodnevnih vještina u organizaciji Udruge. Sudionice su imale priliku upoznati i koristiti govornu indukcijsku plocu za kuhanje, govornu kombiniranu pecnicu te niz raznog posuda namijenjenog pripremi raznih jela pomocu ovih aparata. Na taj nacin imale su priliku na temelju osobnog iskustva uvidjeti na koji nacin takva prilagodena pomagala mogu olakšati svakodnevni život i aktivnosti slijepe i slabovidne osobe te im pomoci u njihovom osamostaljivanju. Reakcije polaznica tecaja bile su jako pozitivne, a tvrtka Cobolt Systems Ltd ponosi se što je imala priliku sudjelovati u jednom ovakvom programu.

In cooperation with the Association of the Blind - Zagreb and Secretary of the Association Mr. Goran Tomaškovic, Cobolt Systems Ltd, displayed the household aids for use, in the day-to-day training program organized by the Association. Participants were given the opportunity to familiarise and use a talking induction hob, talking combination oven and a range of different dishes designed to prepare various meals using these appliances. In this way, they had a chance, on the basis of personal experiences to determine in which way such customized aids could facilitate the daily life and activity of blind and partially sighted people and help them feel a sense of independence. The course attendant's reactions were very positive, and Cobolt Systems Ltd is proud of having the opportunity to participate in one of these programs.